CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Click here for Myspace Layouts

RUKUN KETIGA

 ZAKAT

PENGERTIAN

Zakat pada bahasa : bersih dan suci

Pada syarak: ialah kadar tertentu daripada harta yang wajib diberikan kepada asnaf dengan beberapa syarat yang tertentu.

HUKUM

Hukum mengeluarkan zakatwajib keatas tiap-tiap orang islam yang cukupi syarat-syaratnya.

BAHAGIAN ZAKAT

1- Zakat fitrah

2- Zakat harta

 
PENGERTIAN ZAKAT FITRAH

Mengeluarkan makanan asasi untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan sebab tamat bulan ramadhan pada tiap tahun.KADAR ZAKAT 

Kadar bayaran mengikut cara asal 1 gantang (baghdad) makanan asas sesuatu tempat beras atau gandum.


atau

mengikut sukatan /  timbangan  2.27  kilogram  berasa  bersamaan kadar nilai wang semasa. 

Jenis-jenis zakat harta

- Emas dan perak kecuali perhiasan yang dipakai oleh perempuan.- Mata wang yang disimpan.


- Pendapatan dan gaji (lihat nota kaki)

- Galian seperti bijih timah , besi , petroleum , dan sebahagiannya.

- Perniagaan.

- Hasil pertanian 

- Harta rikaz seperti emas dan perak.

- Hasil binatang ternakan seperti unta , lembu , dan kambing.

GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITRAH


HIKMAH ZAKAT

- Memberikan kegembiraan kepada fakir miskin pada hari kebesaran islam                               

- Menanamkan perasaan simpati dan kasih antara satu sama lain.
- Dapat menampung kecacatan yang mungkin berlaku pada ibadah puasa.

- Sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah s.w.t.
- Menghilangkan sikap bakhil dan kedekut.